Ống thép đen Việt Đức

 • Giá thị trường: Liên hệ
 • Thép ống đen (ống thép hàn đen), ống thép mạ kẽm Việt Đức nhúng nóng (mạ hai mặt trong ngoài), thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng. Có đủ các size ống thông dụng từ phi 21.2 đến 219.1mm, độ dầy từ 1.6mm đến 7.92mm… Ống thép Việt Đức sản xuất theo tiêu chuẩn BS.

  Bảng Báo Giá Ống Thép đen – Việt Đức

  Thép ống đen (ống thép hàn đen), ống thép mạ kẽm Việt Đức nhúng nóng (mạ hai mặt trong ngoài), thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng. Có đủ các size ống thông dụng từ phi 21.2 đến 219.1mm, độ dầy từ 1.6mm đến 7.92mm… Ống thép Việt Đức sản xuất theo tiêu chuẩn BS.

  Bảng Báo Giá Ống Thép đen – Việt Đức

  Thép ống đen (ống thép hàn đen), ống thép mạ kẽm Việt Đức nhúng nóng (mạ hai mặt trong ngoài), thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng. Có đủ các size ống thông dụng từ phi 21.2 đến 219.1mm, độ dầy từ 1.6mm đến 7.92mm… Ống thép Việt Đức sản xuất theo tiêu chuẩn BS.

  Bảng Báo Giá Ống Thép đen – Việt Đức