Máng dây điện Tiền phong

 • Giá thị trường: Liên hệ
 • Máng luồn dây điện tiền phong ( ghen điện , ống ghen luồn dây điện, máng ghen điện ) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.

  Máng luồn dây điện tiền phong ( ghen điện , ống ghen luồn dây điện, máng ghen điện ) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.

  Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
  Máng Điện 28×10 Cây 21.200
  Máng Điện 18×10 Cây 15.600
  Máng Điện 14×8 Cây 8.800
  Máng Điện 40×20 Cây 30.400
  Máng Điện 60×40 Cây 53.000
  Máng Điện 100×40 Cây 93.100
  Ống luồn dây điện 15 Cây 5.900