Đồng hồ đo nước kiểu kết hợp

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Đồng hồ đo nước kiểu kết hợp (mẹ bồng con), cấp B đồng hồ lớn, cấp C cho đồng hồ nhỏ, mặt số có sẵn thiết bị cảm biến và chân gá để cài sẵn thiết bị để tích hợp với hệ thống đọc số từ xa dây và không dây.

    Đồng hồ đo nước kiểu kết hợp (mẹ bồng con), cấp B đồng hồ lớn, cấp C cho đồng hồ nhỏ, mặt số có sẵn thiết bị cảm biến và chân gá để cài sẵn thiết bị để tích hợp với hệ thống đọc số từ xa dây và không dây.

    6