Đồng hồ đo nước cấp B, kiểu Woltmann

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Đồng hồ đo nước cấp B, kiểu Woltmann, chống từ. Mặt số có sẵn thiết bị cảm biến và chân gá để cài đặt thiết bị để tích hợp với hệ thống đọc số từ xa dây và không dây.

    Đồng hồ đo nước cấp B, kiểu Woltmann, chống từ. Mặt số có sẵn thiết bị cảm biến và chân gá để cài đặt thiết bị để tích hợp với hệ thống đọc số từ xa dây và không dây.

    Đồng hồ đo nước cấp B, kiểu Woltmann, chống từ. Mặt số có sẵn thiết bị cảm biến và chân gá để cài đặt thiết bị để tích hợp với hệ thống đọc số từ xa dây và không dây.

    5