Ống luồn dây điện 750N – 750N¯

 • Giá thị trường: Liên hệ
 •  Ký hiệu        Lực nén (N) Kích thước đường kính ngoài (A)(mm)  Kích thước bề dày ống (B)(mm)       SP 9016MS 750N¯ 16 1.25  SP 9016M 750N 16 1.40    SP 9020MS 750N¯ 20 1.40  SP 9020M 750N 20 1.55    SP 9025MS 750N¯ 25 1.60 SP9025M 750N 25 1.80    SP 9032MS 750N¯ 32 1.90 […]

   Ký hiệu        Lực nén (N) Kích thước
  đường kính ngoài (A)(mm)
   Kích thước
  bề dày ống (B)(mm)  
      SP 9016MS 750N¯ 16 1.25
   SP 9016M 750N 16 1.40
     SP 9020MS 750N¯ 20 1.40
   SP 9020M 750N 20 1.55
     SP 9025MS 750N¯ 25 1.60
  SP9025M 750N 25 1.80
     SP 9032MS 750N¯ 32 1.90
  SP 9032M 750N 32 2.10
  SP 9040M 750N 40 2.30
  SP 9050M 750N 50 2.80
  SP 9060M 750N 60 2.90
  SB 9063M 750N 63 3.00